Oferowany pojazd posiada:
- uniwersalny układ jezdny,
- skrzynię załadunkową typu „MULDA” wyposażoną w wymienną kaskadę chroniącą płody rolne przed uszkodzeniem podczas załadunku, co wpływa na zmniejszenie odpadów w trakcie transportu,
- specjalistyczne nadstawki do zbioru kukurydzy, wierzby energetycznej, i innych roślin na biomasę zwiększające kubaturę skrzyni ładunkowej co czyni urządzenie bardziej uniwersalnym,
- zespół hydrauliczny, ułatwiający przezbrojenie układu jezdnego z „MULDY” na platformę,
- platformę z nogami podporowymi.

„Układ podnośnikowy wymiennego nadwozia przyczepy” został zgłoszony do ochrony w Polskim Urzędzie Patentowym.